fbpx

Regulamin dla partnerów

Słownik terminów
 1. Organizator – DESEO DESIGN sp. z o.o. (Spółka w trybie organizacji) będący stroną współpracy.
 2. Partner – Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub inny podmiot gospodarczy z sektora organizacji ślubów i wesel, będący stroną współpracy.
 3. Klient – Osoba/osoby fizyczna (Pary Młode) korzystające z usług Partnerów.
 4. Sklep internetowy – sklep mieszczący się pod domeną www.kwietnikobrazow.pl
Postanowienia ogólne
 1. Współpraca z Partnerami prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizatorem akcji jest DESEO DESIGN sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 21/9, 40-026 Katowice.
 3. Oferta współpracy biznesowej przeznaczona jest jedynie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych z sektora organizacji ślubów i wesel.
 4. Organizator udostępnia dla Partnera następujące kanały komunikacji: telefoniczny pod numerem +48 885737737 oraz mailowy: biuro@kwietnikobrazow.pl
Czas współpracy
 1. Współpraca jest nawiązana na czas nieokreślony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia modelu współpracy i zmiany warunków współpracy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z wyznaczonym partnerem zwłaszcza gdy narusza on niniejszy regulamin współpracy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kodu rabatowego oraz prowizji.
Zasady Współpracy z Partnerem
 1. Współpraca z Partnerem możliwa jest po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego mieszczącego się na stronie internetowej: https://kwietnikobrazow.pl/o-wspolpracy/ (lub po wcześniejszej konsultacji telefonicznej), zatwierdzeniu niniejszego regulaminu, akceptacji zgody na przetwarzanie danych kontaktowych w celu przesyłania materiałów promocyjnych – w tym aktualnych wersji katalogu produktowego oraz po otrzymaniu wygenerowanego przez Organizatora indywidualnego kodu rabatowego.
 2. W ramach współpracy Partner otrzymuje katalog produktowy w formie elektronicznej PDF wraz z jego aktualizacjami oraz kod rabatowy dla swoich Klientów w wysokości 5%.
 3. Kod rabatowy o którym mowa w § 3 pkt. 2 jest unikalny (przypisany tylko do danego partnera) oraz nielimitowany pod kątem użycia i z terminem ważności do 31 grudnia 2026 roku wraz z możliwością jego przedłużenia. Powyższy kod rabatowy jest również identyfikatorem danego partnera.
 4. Partner otrzyma wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 40 zł netto za każdy zakupiony przez jego Klientów portret/produkt o tematyce ślubno-weselnej na stronie www.kwietnikobrazow.pl.
 5. Współpraca i naliczanie wynagrodzenie prowizyjnego nie dotyczą sprzedaży produktów z innych kategorii: portrety psów, kotów i o tematyce innej niż weselnej.
 6. Prowizja rozliczana jest w cyklach miesięcznych po zakończonym miesiącu rozliczeniowym do 15 dnia kolejnego miesiąca.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania prowizji w przypadku gdy Klient dokona rezygnacji z wcześniej już opłaconego zamówienia.
 8. Organizator naliczy partnerowi prowizję również gdy Klient złoży zamówienie drogą elektroniczną przez: email, Messenger lub inny komunikator wraz z podaniem kodu rabatowego danego Partnera.
 9. Organizator naliczy Partnerowi prowizję również gdy jego Klient nie poda kodu rabatowego w trakcie zamawiania produktu – pod warunkiem wskazania przez Partnera danego Klienta – Klient z polecenia.
 10. W sytuacjach spornych gdy kontakt z Klientem był prowadzony przez więcej niż jednego Partnera prowizja zostanie naliczona Partnerowi, którego kod rabatowy został użyty.
Zasady korzystania z kodu promocyjnego przez Klienta
 1. Klient może dokonać zakupu produktu (weselnych podziękowań lub pamiątkowego portretu ślubnego) za pośrednictwem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.kwietnikobrazow.pl, za pośrednictwem maila, Messengera lub innego komunikatora, za pomocą drogi telefonicznej oraz na targach branży ślubnej i innych branżowych wydarzeniach.
 2. Klient ma możliwość zakupu produktów w cenach niższych niż pierwotnie podanych w sklepie internetowym na podstawie unikalnego kodu rabatowego otrzymanego przez Partnera.
 3. Klient samodzielnie dokonuje zamówienia produktów lub może taki proces oddelegować naszemu Partnerowi.
 4. Klient po wybraniu: rodzaju portretu, rozmiaru, koloru ramki i innych parametrów – zobowiązany jest do dokonania płatności oraz dostarczenia zdjęcia lub kilku zdjęć na maila: kwietnikobrazow@gmail.com
 5. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy jest opłacenie zlecenia i dostarczenie zdjęć o dobrej jakości (w oryginalnych rozmiarach, wyraźnych i równomiernie oświetlonych).
 6. Klient przed dokonaniem zakupu może skonsultować z Organizatorem jakość zdjęć w celu ich wcześniejszej weryfikacji.
 7. W przypadku opłacenia zlecenia lecz dostarczenia przez klienta zdjęć o niewystarczającej jakości zlecenie zostanie anulowane za porozumieniem stron, a wcześniej wpłacone środki finansowe zwrócone.
 8. Prowizja zostanie wypłacona Partnerowi wyłącznie za zrealizowane zlecenia.
Odpowiedzialność
 1. Organizator bierze na sobie odpowiedzialność za realizację zamówienia i dostarczenie produktów w możliwie najwyższej jakości.
 2. Sprzedawcą produktów jest DESEO DESIGN sp. z o.o. , a Partner pełni rolę przedstawiciela.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji usługi w przypadku: braku wolnych terminów, niedostarczeniu przez klienta zdjęć o wystarczającej jakości lub dostarczenie je w zbyt późnym terminie oraz w przypadku złożenia zlecenia w zbyt późnym terminie uniemożliwiającym technologiczne wykonanie i dostarczenie na czas zamówionego produktu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z Partnerami pod warunkiem wypłacenia wszystkich dotychczasowych prowizji, bez ponoszenia roszczeń ze strony partnerów o brak kontynuacji współpracy.
Skrócone warunki realizacji usługi dla Klienta
 1. Zgodnie z powyższymi ustaleniami Klient może złożyć zamówienie przez Sklep internetowy, email, Messenger i inne używane komunikatory.
 2. Warunki zwrotów produktów i reklamacji określone są w regulaminie sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://kwietnikobrazow.pl/regulamin/
 3. Klient może zrezygnować z zamówienia w przypadku gdy realizacja zamówienia nie została rozpoczęta.
 4. Klient nie ma możliwości zrezygnowania z zamówienia w przypadku produktów wykonywanych na zamówienie gdy ich realizacja została rozpoczęta lub ukończona.
 5. Produkt/portret przed naniesieniem na nośnik zostanie przesłany do Klienta w celu jego weryfikacji i akceptacji.
 6. Klient może nanieść na wykonany projekt do 2 poprawek.
 7. Całkowita zmiana kompozycji kwiatowej lub roślinnej lub całkowita zmiana wcześniej ustalonego zdjęcia nie jest uznawana za poprawkę lecz za wykonanie nowego portretu.
 8. Klient nie ma możliwość nanoszenia poprawek na portret po zatwierdzeniu i naniesieniu portretu na nośnik.
 9. Produkty wykonywane są w stylistyce szkicowanej, a następnie nanoszone na papier fotograficzny i oprawiane w ramkę.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klientów z tytułu rękojmi.
Reklamacje dotyczące współpracy
 1. Reklamacje należy składać na następujący adres e-mail: biuro@kwietnikobrazow.pl .
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajduje zastosowanie ogólny Regulamin Sklepu internetowego Kwietnik Obrazów dostępny pod adresem: 
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 03.05.2022 roku.
Koszyk
Sign in

No account yet?

error: Content is protected !!